زمینه کاری : دستگاه روغن گیری در اصفهان
دفتر مرکزی
اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان بلال، قبل از چهارراه اول ، گروه بازرگانی بتین
تلفکس : 03132299012
همراه : 314 0000 0913
همراه : 1145 602 0912
همراه : 09133374767

نمایندگی انحصاری استان خراسان
مشهد، بلوار سازمان آب، نبش شهید صادقی 19، مجتمع تجاری تابان، طبقه سوم، واحد 20
تلفن : 77 71 12 37 051
تلفکس : 468 230 37 051
همراه : 5028 512 0915