• دفتر مرکزی:

  اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان بلال، قبل از چهارراه اول ، گروه بازرگانی بتین

 • تلفکس :

  03132299012

 • تلفن همراه:

  314 0000 0913

  1145 602 0912

  4767 337 0913

 • نمایندگی انحصاری

  استان خراسان مشهد، بلوار سازمان آب، نبش شهید صادقی 19، مجتمع تجاری تابان، طبقه سوم، واحد 20

 • تلفن :

  77 71 12 37 051

 • تلفکس :

  468 230 37 051

 • همراه :

  5028 512 0915