روغن گیر

پمپ روغن

دستگاه ارده گیر و کره گیر

دستگاه آسیاب

دستگاه شالیکوبی

شیر برقی تایمردار

آبگرمکن برقی

آموزش کار با دستگاه روغن کشی

دستگاه روغن کشی

روغن گیری به روش پرس سرد چگونه انجام می شود ؟
برای روغن گیری به روش پرس سرد ابتدا دانه های روغنی را درون دستگاه قرار می دهیم بعد از آن دانه های روغنی توسط دستگاه روغن کشی تحت فشار و پرس قرار می گیرند که خروجی این دستگاه عصاره و روغن می باشد و از خروجی دیگر دستگاه کنجاله ها خارج می شوند .
روغن گیری به صورت خانگی و شرکتی انجام می شود که این روزها استفاده از آن بسیار زیاد شده است دستگاه روغن کشی اینگونه عمل میکند که دانه های روغنی را در یک سیلندر که دارای پیچ چرخنده می باشد می ریزد این پیچ با فشار زیادی که وارد می کند باعث می شود دانه های روغنی خرد و له شوند تا زمانی این کار انجام می شود توسط دستگاه روغن کشی که این دانه ها به روغن تبدیل شوند و این روغن از راه سوراخ هایی که در سیلندر دستگاه روغن کشی قرار دارد به درون ظرف مخصوص روغن انتقال پیدا می کند .
در حین انجام این پروسه گرما و حرارتی ایجاد میشود ، ولی این حرارت و گرما به قدی کم می باشد که به خواص روغن آسیبی نمی رساند . پس در روش روغن گیری پرس سرد تمام خواص دانه های روغنی باقی می ماند و از کیفیت و سلامت از روغن های دیگر بهتر می باشد .